Capital Region Tourism has now finished its work.

If you are looking for support and useful information for your tourism business or organisation then please access http://wales.gov.uk/topics/tourism/?lang=en.

If you have a specific enquiry then please contact the Visit Wales Regional Engagement Team Vivienne.Wilfred@wales.gsi.gov.uk or AliceBethany.Brown@wales.gsi.gov.uk

If you are looking to visit the region then you'll find lots of holiday ideas at http://www.visitwales.com/explore/south-wales and http://www.southernwales.com

 
 

Mae Uwch Ranbarth Twristiaeth bellach wedi gorffen ei waith.

Os ydych yn chwilio am gymorth a gwybodaeth ddefnyddiol ar gyfer eich busnes neu'ch sefydliad twristiaeth ewch i http://wales.gov.uk/topics/tourism/?skip=1&lang=cy.

Os oes gennych ymholiad penodol, cysylltwchâ Thîm Ymgysylltu Rhanbarthol Croeso Cymru Vivienne.Wilfred@wales.gsi.gov.uk neu AliceBethany.Brown@wales.gsi.gov.uk

Os ydych yn ystyried ymweld â'r rhanbarth yna gallwch ddod o hyd i lawer o syniadau am wyliau yn http://www.visitwales.com/explore/south-wales a http://www.southernwales.com